Aanmelden

Aanmelden

U kunt onderstaand formulier downloaden en invullen als u uw kinderen wilt aanmelden op Vindingrijk. Het formulier mag per mail naar s.delange@stichtingklasse.nl, of per post t.a.v. de administratie.

Meestal gaat er een kennismaking vooraf aan aanmelding. Heeft u nog geen kennismaking gehad? Kijk dan bij "kennismaken" hoe u dat het beste kunt doen! 

aanmeldformulier VINDINGRIJK

Hoe verloopt een inschrijving?

Aanmelden van kleuters (en overige leerlingen) is het hele jaar mogelijk. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directie. 

Gesprek en rondleiding 

Tijdens dit oriëntatiegesprek krijgt u informatie over de school. Indien u hierna besluit uw kind bij ons op school te plaatsen, vult u een aanmeldformulier in en levert dit in bij de school. Daarna ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de aanmelding.

Wennen 

Enige tijd voordat uw kind 4 jaar wordt, nodigt de groepsleerkracht u uit om een afspraak te maken, voor een eerste kennismaking, na schooltijd. De leerkracht laat uw kind de klas zien en spreekt met u een aantal wen-ochtenden af, zodat uw kind alvast een kijkje kan nemen bij ons op school. De eerste schooldag is in principe de eerste dag na de vierde verjaardag. 

Wanneer kinderen gedurende hun basisschoolperiode instromen van een andere school, kunnen er in overleg ook afspraken gemaakt worden om te wennen en kennis te maken. 

Overdracht

Indien uw kind op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf zit, wordt er contact opgenomen om informatie op te vragen.

Bij leerlingen die tussentijds wisselen van school, zullen wij u altijd vragen of wij contact op mogen nemen met de huidige school van uw kind(eren). Pas na contact met de huidige school besluiten wij kinderen wel of niet in te schrijven. Na inschrijving vragen wij een onderwijskundig rapport op van uw kind(eren).