Plusklas

Plusklas

OBS Vindingrijk is een plek voor elk kind. Dit betekent dat wij niet alleen oog hebben voor kinderen die wat meer moeite hebben, maar ook oog hebben voor kinderen waarbij het leren gemakkelijk gaat. Vanuit de visie dat wij het beste onderwijs aan ieder kind van Vindingrijk willen geven hebben wij een plusklas en bovenschoolse plusklas in de school.

 

De plusklas

Wij willen alle leerlingen van OBS Vindingrijk actief aan het leren krijgen. De leerlingen die uitblinken in leerprestaties en/of denkstrategieën krijgen een aanbod op maat in onze plusgroep. We kijken hier gericht naar de inhoudelijk aanvulling op het reguliere onderwijsaanbod en het leren leren.
Wekelijks krijgen de leerlingen les van de plusklas leerkracht. 

Waarom een plusgroep?
  1. In een plusgroep kunnen meer- en hoogbegaafde leerlingen contact hebben met ontwikkelingsgelijken.
  2. Door de verrijkende stof kunnen ze vaardigheden leren die andere leerlingen leren door het gewone werk te doen.
  3. Leerlingen merken dat ze niet de enige slimme kinderen zijn en bovendien niet de enige die tegen sommige problemen aanlopen.
  4. Ze leren er leren.
  5. In de plusgroep is aandacht voor een groeimindset: geloven dat je altijd jezelf kan blijven ontwikkelen en verbeteren. 
  6. Zonder enige uitdaging ligt onderpresteren op de loer.
  7. Uit de plusklas wordt huiswerk meegegeven voor de rest van de week in de reguliere groep.
 

Klasseplus (Bovenschoolse plusklas)

Elke donderdag en vrijdag is er in de ochtend een bijzondere groep bij ons op school. De bovenschoolse plusklas. 
Deze klas bestaat uit allerlei leerlingen van Stichting Klasse scholen die in aanmerking komen voor de plusklas. Gezien deze klas bij ons op Vindingrijk plaatsvindt, maken wij hier ook graag gebruik van.
De plusklas is speciaal voor leerlingen uit groep 5-6 of 7-8 die extra uitdaging en verdieping aankunnen buiten hun reguliere aanbod in hun klas of plusklas op school. De lessen worden gegeven door twee gespecialiseerde leerkrachten rondom meer- en hoogbegaafdheid en kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.
Aanmelden voor de plusklas kan niet, leerlingen kunnen hieraan meedoen wanneer de leerkracht/intern begeleider dit aangeven. Ouders zijn altijd op de hoogte van wanneer een kind deelneemt aan Klasseplus.