BSO Vindingrijk

BSO Vindingrijk

BSO Vindingrijk - Quadrant Kindercentra

Vanaf 1 november 2022 organiseert Quadrant Kindercentra buitenschoolse opvang op basisschool Vindingrijk voor kinderen van 4-12 jaar.

De medewerkers van BSO Vindingrijk zorgen dagelijks voor allerlei leuke activiteiten met kinderen waarbij vooral plezier, gezelligheid en talentenontwikkeling centraal staat. Omdat ieder kind uniek is, willen wij activiteiten bieden die aansluiten op de belevingswereld van het kind. Ons programma is dus heel gevarieerd en de kinderen kunnen zich zo spelenderwijs breder ontwikkelen. Wij gebruiken hiervoor de meervoudige intelligentie theorie van psycholoog Howard Gardner: elke intelligentie wordt uitgedrukt in een 'KNAP'.

Speelruimte
BSO Vindingrijk heeft een leuke huiselijke speelruimte in basisschool Vindingrijk waar kinderen zich kunnen uitleven. In de ruimte hebben we verschillende hoeken gecreëerd, zoals een huishoek, een leeshoek en een spelletjeshoek. Aan de grote tafel kunnen activiteiten gedaan kunnen worden. We mogen ook gebruikmaken van het speellokaal van school, wat de kinderen erg leuk vinden.

Buiten is een groot speelplein, met aangrenzend een speelveld om te voetballen of basketballen.

Activiteiten
De pedagogisch medewerkers zorgen voor een gevarieerd activiteitenprogramma van knutselen tot koken en van natuur tot sport en spel. Kinderen worden gestimuleerd om hieraan deel te nemen, maar dit is niet verplicht. Bso tijd is vrije tijd. Daarnaast is er een ruim aanbod van spelmateriaal.

Openingstijden
Onze bso is open van maandag tot en met vrijdag na school vanaf 14.15 tot 18.30 uur

Vakantieopvang
Tijdens vakanties voegen we samen met andere locaties in de buurt. We bieden dan een aangepast vakantieprogramma met leuke uitjes en activiteiten. De vakantieplanning staat twee weken voor elke vakantie op onze website.

LRK-nr.: 229690634

Aanmelden en meer informatie: KLIK HIER