Aanmelden

Aanmelden

Hoe verloopt een inschrijving?

Aanmelden van kleuters (en overige leerlingen) is het hele jaar mogelijk. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directie door een mail te sturen naar  d.vanrijn@stichtingklasse.nl , of telefonisch: 0182-583065 (ook Whatsapp).
 

Gesprek en rondleiding 

Tijdens dit oriëntatiegesprek krijgt u informatie over de school. Indien u hierna besluit uw kind op Vindingrijk naar school te laten gaan, vult u een aanmeldformulier in en levert dit in bij de school of via de mail.
 

Aanmelden

U kunt onderstaand formulier downloaden en invullen als u uw kinderen wilt aanmelden op Vindingrijk. Het formulier mag per mail naar m.bouter@stichtingklasse.nl, of per post t.a.v. de administratie. Meestal gaat er een kennismaking vooraf aan een aanmelding. Heeft u nog geen kennismaking gehad? Kijk dan bij "Kennismaken" hoe u dat het beste kunt doen!

Aanmeldformulier Vindingrijk
 

Intakegesprek

Na ontvangst van het aanmeldformulier nodigt de intern begeleider u uit voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek brengt de intern begeleider samen met u de onderwijsbehoeften van uw kind in kaart, en overlegt zij met u of Vindingrijk de beste onderwijsplek is voor uw kind.

Wanneer uw kind op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf zit, wordt contact opgenomen om informatie op te vragen. Bij leerlingen die tussentijds wisselen van school, zullen wij u altijd vragen of wij contact op mogen nemen met de huidige school van uw kind(eren).
 

Inschrijving

Pas na het intakegesprek en contact met peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, of huidige school, besluiten wij kinderen wel of niet in te schrijven. Indien onze school aan de onderwijsbehoeften van uw kind kan voldoen, ontvangt u het inschrijfformulier waarop u de laatste benodigde gegevens kunt invullen.
Na ontvangst van het door u ingevulde en ondertekende inschrijfformulier ontvangt u een inschrijfbevestiging.
 

Wennen 

Enige tijd voordat uw kind 4 jaar wordt, nodigt de groepsleerkracht van groep 1/2/3 u uit om een afspraak te maken voor een eerste kennismaking, na schooltijd. De leerkracht laat uw kind de klas zien en spreekt met u een aantal wen-ochtenden af, zodat uw kind alvast een kijkje kan nemen bij ons op school. De eerste schooldag is in principe de eerste dag na de vierde verjaardag.

Wanneer kinderen gedurende hun basisschoolperiode instromen van een andere school, kunnen er in overleg ook afspraken gemaakt worden om te wennen en kennis te maken.


Overdracht

Indien uw kind op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf zit, wordt er contact opgenomen om een overdracht te doen. Onze voorkeur heeft altijd een warme overdracht (telefonisch of fysiek).

Bij leerlingen die tussentijds wisselen van school, ontvangen wij het dossier na inschrijving. De (warme) overdracht vindt plaats tussen de leerkrachten of de IB'ers. In overleg met u kan het voorkomen dat wij het dossier eerder opvragen. U moet hiervoor altijd toestemming geven.