Engels vanaf groep 1

Engels vanaf groep 1

Wij willen dat ons onderwijs toekomstgericht is. We weten dat de tijd waarin onze leerlingen opgroeien specifieke vaardigheden van ze gaat vragen, zoals probleemoplossend, kritisch en creatief denken, sociale vaardigheden, samenwerken, mediawijsheid en communiceren. 
 

Ready for the future

Wij denken dat Engelse taalvaardigheid hier goed op aansluit, en daarom geven wij vanaf groep 1 al Engels onderwijs. De nadruk ligt op het luisteren en begrijpen van de Engelse taal, en het durven spreken. Daarnaast staat plezier natuurlijk hoog in het vaandel. We denken dat onze leerlingen hierdoor een mooie voorsprong hebben als ze op het middelbaar onderwijs echt Engels moeten gaan leren.