Dit is Vindingrijk

Dit is Vindingrijk


Vindingrijk is een openbare school gelegen in de wijk Achterwillens in Gouda. In een wereld vol verschillen zoeken we hier naar overeenkomsten. Door elkaar de ruimte te geven, te vertrouwen en te respecteren maken we groei voor ieder kind mogelijk. Hier op Vindingrijk leggen we daarvoor de basis, zodat ieder kind zijn of haar talent kan vinden.
 

Onze naam

Wij willen de nieuwsgierigheid van de kinderen prikkelen, zodat ze zelf gemotiveerd zijn om dingen te ontdekken en te onderzoeken; daar leer je van! Dit begint al bij de peuters en de kleuters, waar de kinderen spelend met elkaar leren. Wij hebben een doorgaande lijn door de hele school: van ontdekkend naar onderzoekend! In de bovenbouw werken de kinderen samen volgens thema's aan wereldoriëntatie onderwerpen. Ze stellen onderzoeksvragen en de antwoorden daarop. En daarna presenteren ze het aan elkaar! 

Wij willen onze leerlingen de tools geven om zelf de oplossing te vinden, en we maken ze rijk aan kennis en (sociale vaardigheden). Samen maakt dat Vindingrijk! 
 

Ons logo

In ons logo is te zien dat onze school een bruisende plek is, eigenlijk een hotspot, een plek waar je geweest moet zijn. Ons logo staat een beetje scheef. De lijn onder de naam gaat schuin omhoog; dit symboliseert de stijgende lijn die we voor de leerlingen beogen. Het is niet vanzelfsprekend dat dit een vloeiende lijn is, daarom gaat onze lijn stap voor stap. 

 

Onze beloften

Wij weten heel goed wat we belangrijk vinden om onze leerlingen mee te geven. We hebben dit op een rijtje gezet en omgezet in beloften. Wij beloven dat de kinderen die bij ons van school gaan, zich deze vaardigheden eigen hebben gemaakt! 
 

Kinderen van Vindingrijk... 

kunnen creatief, oplossend denken

investeren in en hebben respect voor elkaar

zijn 'rijk' aan kennis en zijn (sociaal) vaardig

werken zelfstandig, doel- en resultaatgericht

hebben een stevige basis meegekregen en kunnen allemaal de volgende stap maken

weten hoe ze kunnen samenwerken en wat daarvoor nodig is