Dit is Vindingrijk

Dit is Vindingrijk


Vindingrijk is een openbare school gelegen in de wijk Achterwillens in Gouda. In een wereld vol verschillen zoeken we hier naar overeenkomsten. Door elkaar de ruimte te geven, te vertrouwen en te respecteren maken we groei voor ieder kind mogelijk. Hier op Vindingrijk leggen we daarvoor de basis, zodat ieder kind zijn of haar talent kan vinden.
 

Onze naam

Wij willen de nieuwsgierigheid van de kinderen prikkelen, zodat ze zelf gemotiveerd zijn om dingen te ontdekken en te onderzoeken; daar leer je van! Dit begint al bij de peuters en de kleuters, waar de kinderen spelend met elkaar leren. Wij hebben een doorgaande lijn door de hele school: van ontdekkend naar onderzoekend! In de bovenbouw werken de kinderen samen volgens thema's aan wereldoriëntatie onderwerpen. Ze stellen onderzoeksvragen en de antwoorden daarop. En daarna presenteren ze het aan elkaar! 

Wij willen onze leerlingen de tools geven om zelf de oplossing te vinden, en we maken ze rijk aan kennis en (sociale vaardigheden). Samen maakt dat Vindingrijk! 
 

Ons logo

In ons logo is te zien dat onze school een bruisende plek is, eigenlijk een hotspot, een plek waar je geweest moet zijn. Ons logo staat een beetje scheef. De lijn onder de naam gaat schuin omhoog; dit symboliseert de stijgende lijn die we voor de leerlingen beogen. Het is niet vanzelfsprekend dat dit een vloeiende lijn is, daarom gaat onze lijn stap voor stap. 
 

Meer dan een school

Peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang Vindingrijk zijn gevestigd in hetzelfde gebouw als de basisschool. We stemmen de ontwikkeling van kinderen met elkaar af. Zo bieden we voor ouders en kinderen een vertrouwde speel- en leeromgeving aan op één bekende locatie.

Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Kindercentrum de Schaapskooi:

www.kindercentrumdeschaapskooi.nl 
tel. 0182-571373.